CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ


(Dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề)

1. Đối tượng học  • Dành cho học viên hiện là sinh viên năm tư của các trường Cao đẳng, Đại học kỹ thuật, sinh viên đã tốt nghiệp, những thợ lành nghề có bằng chuyên môn, chuyên ngành và có nhu cầu dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.

 • Dành cho các giảng viên hiện đang giảng dạy tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề nhưng chưa qua chương trình đào tạo sư phạm.

 • Dành cho học viên học tốt nghiệp Trung học phổ thông, đã có các bằng nghề liên quan muốn dạy nghề ở các trường nghề, trung tâm như trường dạy lái xe, trung tâm thẩm mỹ và nhiều ngành nghề khác.

2. Tham gia bạn được? • Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có đủ các kiến thức cơ bản, kĩ năng cần thiết để có thể thiết kế bài giảng và thực hiện hoạt động dạy học ở các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp Nghề và Sơ cấp.

 • Có thể ứng dụng và sử dụng các công cụ, phương pháp hay và phù hợp vào bài giảng.

 • Có thể hiểu rõ tâm lý sinh viên, học viên.

 • Cấp chứng chỉ dạy nghề theo đúng khung của Bộ LĐTB&XH

3. Nội dung


Gồm 2 học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn

        1. Học phần bắt buộc:Tên môn họcThời gian học
Tâm lý học nghề nghiệp45 giờ
Giáo dục học nghề nghiệp45 giờ
Kỹ năng và phương pháp dạy nghề60 giờ
Phương tiện dạy học30 giờ
Thực tập sư phạm160 giờ

        2. Học phần tự chọnTên môn họcThời gian học
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp30 giờ
Phát triển chương trình dạy nghề30 giờ
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học30 giờ
Logic học30 giờ

4. Thời gian học


2.500.000/khóa học 

Gần 2 tháng (Ca học linh động)

5. Hồ sơ   • Phiếu đăng ký (có tại địa điểm học)

 • 4 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh)

 • 2 CMND/CCCD photo

 • 2 bằng nghề photo công chứng